Bibliaismeret és kreatív gondolkodás

A Biblia a kereszténység alapműve, az európai kultúra egyik fundamentuma, s mint ilyen, hazánkban is az általános műveltség része. A hit- és erkölcstan órák tananyagát ezért úgy alakítottuk ki, hogy az a társadalom bármely rétegéhez, közösségéhez, egyházához tartozó, vagy akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt hasznos lehessen. Elsődleges célunk a Szentírás és az arról való kreatív, modern és szabad gondolkodás megszerettetése a diákokkal, a Biblia történeteinek és szellemi-erkölcsi üzenetének közös feltárása, a bibliaismeret elmélyítése. Hitoktatóink az alapoktól indulva, minden korosztályt a maga szintjén vezetnek be az Ó- és Újszövetség izgalmas világába. Az alsó tagozaton a diákok a Bevezetés a Biblia világába 1-4. című tankönyv-munkafüzet sorozat segítségével kezdik meg a hit- és erkölcstan tanulását, amit az oktatás során bibliai képeskönyvek, munkafüzetek használata, valamint a történetek színdarabszerű megjelenítése, bibliai rajzfilmek, filmek megtekintése, órai beszélgetések és interaktív órai munka tehet teljessé.

A felső tagozatban egy, a teljes Szentírást (Ó- és Újszövetséget) hitelesen átfogó tankönyvsorozat A Biblia világa 1-4. használatával ismételnénk meg ugyanezt magasabb szinten. Mindkét korosztály esetében legalább annyira fontosnak tartjuk a Biblia és a róla való gondolkodás szeretetének kialakítását, mint az ismeretek átadását. Célunk, hogy ez a tantárgy egyik kedvencük legyen, mivel fontosabbnak tartjuk, hogy egész életükben pozitívan viszonyuljanak a Szentíráshoz, kedveljék azt, és később is gondolkodó emberként olvassák majd újra, mint hogy nagy mennyiségű, száraz, lexikális ismereteket sajátítsanak el. Egyházunk hit- és erkölcstan oktatásában való részvétel a tanulmányi előírások teljesítésén túl sem a diákoknak, sem szüleiknek nem jelent semmiféle további kötelezettséget. Egyházunk évfolyamokra bontott, részletes Hit és erkölcstan oktatási tantervét a következő linkre kattintva töltheti le:

HIT ÉS ERKÖLCSTAN – HIT GYÜLEKEZETE ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-8. évfolyam - Tanterv letöltése