A jövő nemzedéke

A Hit Gyülekezete Magyarország egyik legkiterjedtebb oktatási tevékenységet folytató egyháza. Iskolaalapítási és -fenntartói tevékenységét még 1990-ben kezdte teológiai főiskola létrehozásával, a Szent Pál Akadémia hazánk legnagyobb létszámú akkreditált, mesterdiplomát adó hittudományi intézménye. Amikor 1997-ben az egyház létszáma már halaszthatatlanná tette, a Hit Gyülekezete közoktatási intézmények alapításába fogott. Többek között megalapította a Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskolát Budapesten, Nyíregyházán a Bethlen Gábor Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, Debrecenben a Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt,

Salgótarjánban az Uzoni Péter Általános Iskola és Gimnáziumot, és Pécsett a Sztárai Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. Az egyház államilag elismert iskoláiban közel 5000 diák tanul a keresztény erkölcsiség normáinak megfelelően. Az országos tanulmányi felmérésekben ezek az intézmények folyamatosan az élbolyban szerepelnek. Érdemes ellátogatni az iskolák honlapjaira, ahol összegyűjtve visszamenőlegesen is elolvashatók az ország különböző pontjain tanuló diákok tanulmányi-, sport- és zenei eredményei, díjai.